Senatorer delar inte Trumps vaccinskepticism

Ingen av de tillfrågade senatorerna har uttryckt tvivel kring säkerheten på vaccin.

Scheelepriset till Charles Sawyers

Hans forskning har gett tiotusentals män med prostatacancer ett längre liv, och patienter med leukemi en fungerande behandling.

"Du som mottagare har ansvar för spridningen"

Källkritik är viktigare än någonsin och som mottagare av information, sann eller falsk, avgör du vilken effekt den får, bloggar Ingrid Helander.

Antikropp ska testas för fetmabehandling

Fas II-studier inleds med substansen bimagrumab, som har visats minska fetma hos möss.

Narkolepsiläkemedel kan förbättra minnet

Studie visar att modafinil kan förbättra närminnet hos personer med depression.

Central infart sattes i pulsåder

En 77-årig kvinna drabbades av stroke efter att en kateter placerats i en artär istället för i en ven.

Vill utöka vaccinationsprogrammet

Läkare har studerat infektionsfall hos barn mellan 2008 och 2013, och konstaterar att utökade vaccineringar skulle minska behovet av sjukhusvård.

Stort forskningsprojekt om RS-virus

29 miljoner euro till nätverk som ska samla information om viruset som drabbar miljoner barn.

Markör kan ge prognos om prostatacancer

Forskare i Boston har identifierat högriskpatienter genom att mäta lägstanivå av PSA efter behandling.

Antidepressiva ökar äldres risk för benbrott

Risken för höftfraktur nästan fördubblades för äldre som tagit antidepressiva, visar en ny finsk studie.

Globalt samarbete kring MS får 15 miljoner euro

Projekt för att hitta nya behandlingar för MS får anslag på 15 miljoner euro från EU-kommissionen.

Trump vill utse vaccinskeptiker

Robert Kennedy Jr, en uttalad vaccinkritiker, har tillfrågats om att leda kommission för vaccinsäkerhet.

Protein för cellgifts-behandling identifierat

Forskare har identifierat ett protein som hämmar cellgiftsbehandlingen mot akut myeloisk leukemi.

Progesteron kan hjälpa mot missfall

Studie på kvinnor som haft återkommande missfall visar att progesteron kan ge goda resultat.

Onödiga behandlingar ett globalt problem

Utbredd över- och underanvändning av mediciner stort problem i allt fler länder, skriver forskare.

Macchiarini, EMA och antroposofmedel

Året slutar nästan som det började: med Macchiarini på allas läppar. Men även beslut om antroposofmedel och EMA präglade 2016.

Förkylningsspray inte bättre än placebo

En klinisk studie med munsprayen Coldzyme visar att den inte har bättre effekt än placebo.

Läkemedel mot lymfom, RA och blödarsjuka

Här är årets sista nya läkemedel som rekommenderas godkännande av EMA:s vetenskapliga kommitté.

"Tydligare än så här kan vi inte agera"

KI:s vikarierande prorektor Henrik Grönberg om institutets fällning av sina tidigare forskare.

KI fäller Macchiarini för forskningsfusk

En av kirurgens artiklar baseras på oredlighet i forskning, meddelar Karolinska institutet.

Fastna inte i sirapen

Christina Ljungberg bloggar om att höja blicken och se det viktiga, mitt i alla praktiska detaljer som hopar sig i december – och andra månader.

Urban Lendahl lämnar Nobelförsamlingen

Han avgår på grund av sitt agerande i Macchiariniskandalen.

Myndigheter slår ner på prisfixning

Amerikanska och brittiska myndigheter trappar upp kampen mot olagliga prishöjningar i läkemedelsbranschen.

Allvarligt fel stänger svensk myelomstudie

Bioinvents fas II-studie läggs ned efter rapport om en allvarlig händelse kopplad till substansen.

Bristande uppföljning av nya cancerläkemedel

Alla kliniker rapporterar inte in data till kvalitetsregister för uppföljning som de ska.

Nytt RA-läkemedel till patienter i Europa

Ny typ av läkemedel för behandling av reumatoid artrit rekommenderas för godkännande i EU.

Särläkemedelsstatus för svenska Idogen

Bolaget rekommenderas särläkemedelsstatus för sitt vaccin mot blödarsjuka.

”Granskade läkemedel möts med stor skepsis”

Som apotekare med egen frågespalt har Fredrik Hed gjort några iakttagelser. Bland annat att det råder en övertro på det ”naturliga” som ofarligt.

Negativt för kombination mot prostatacancer

En kombinationsbehandling hade inte den överlevnadseffekt bolaget hoppats.

Mabthera på Kloka listan för ms

Bland nyheterna i nästa års upplaga av Kloka listan finns lymfommedlet Mabthera med som rekommendation för behandling av multipel skleros.

Minskat förtroende för medicinsk forskning

Förtroendet har minskat hos en tredjedel av de som känner till Macchiariniaffären.

Avgifterna från Läkemedelsverket höjs

Men någon drastisk prishöjning för kliniska prövningar blir det inte.

Anmälningar om forskningsfusk ökar

Regeringen utökar expertgruppen för oredlighet i forskning med två nya ledamöter.

Ny typ av implantat godkänt av FDA

Läkemedelsmyndigheten i USA har godkänt ett knäimplantat av celler från gris och människa.

Ny metod studeras för alzheimervaccin

En klinisk fas I-studie med ett nytt angreppssätt på sjukdomen har genomförts med framgång.

Lika bra effekt med lokal immunterapi

Antikroppsbaserad immunterapi fungerar lika bra om den ges vid tumören som vid injektioner i blodbanan.

Åsa Kullgren lämnar apoteksutredningen

Vem som ska leda apoteksutredningen från sista februari är en öppen fråga.

Testar herpesläkemedel för att bromsa alzheimer

Forskare i Umeå inleder en studie där personer med Alzheimers sjukdom ska behandlas med ett antiviralt läkemedel för att se om det kan bromsa sjukdomen.

Hade önskat mer av tilläggsdirektiven

Apoteksutredningens tilläggsdirektiv tas emot med blandade reaktioner hos branschens aktörer.

Nya råd för depressionsbehandling

För första gången kommer Läkemedelsverket med rekommendationer om hur unga med depression och ångest bör behandlas.

Apoteksutredningen utökas och förlängs

I fredags meddelades att apoteksutredningen får förlängd tid och fler uppdrag.

"Tänk både fritt och rätt"

Karin Meyer, vd på Apotekarsocieteten, bloggar om att metoderna som ska mäta samverkan inte får missgynna grundforskningen.

"Det blir en tävling mellan huvudstäder"

Regeringen tar i dag beslut om att försöka få den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA till Sverige.

Stråldos kan halveras

PET kamera-undersökning för diagnostisering av demens kommer kunna innehålla mindre farlig strålning, visar ny avhandling.

Fler läkemedelsprojekt i klinisk utveckling

Fler svenska forskningsprojekt än någonsin har nått kliniska tester under året.

Postitivt resultat för cancerläkemedel

Tagrisso ledde till förlängd överlevnad med nästan sex månader jämfört med cytostatikabehandling.

Följsamhetsstudie lockar få

Endast hälften av svenskarna fullföljer sin statinbehandling. Ny studie ska försöka ändra på det, men intresset för att delta har varit svalt.

Få verkar ta för mycket paracetamol

Intervjustudie visar på adekvat användning av de receptfria läkemedlen.

De flesta läkemedel mot fetma har varit farliga

Majoriteten av preparat mot fetma har dragits tillbaka på grund av negativa biverkningar.

Behandling kan ge reaktivering av hepatit B

Varning för att antivirala läkemedel mot hepatit C kan leda till reaktivering av hepatit B.

Använder superdator i läkemedelsutveckling

Pfizer tar hjälp av superdatorn Watson för att hitta nya läkemedelskandidater inom cancerområdet.

Läkemedel fantastiska när de når hela vägen

Sara Heyman bloggar om det viktiga sista ledet för att läkemedel ska göra nytta.

Vanliga svampmedel blir receptbelagda

Flera receptfria läkemedel mot svamp kommer i framtiden endast att kunna hämtas ut mot recept.

Många väntar på beslut om Truvada

Förebyggande hiv-behandling finns, men läkare förskriver inte läkemedlet så länge frågor om finansiering och uppföljning är olösta.

Stesolid lämnades ut och såldes vidare

Farmaceut expedierade lugnande medel till kund trots att de endast fick hämtas ut av sjuksköterska.

Elektriskt plåster kan bita på resistent bakterie

Elektrokemisk behandling med antibiotika kan fungera mot resistent bakterie, visar studie.

Vanligt antibiotikum har effekt på zikaviruset

Nya in vitro-studier visar att ett befintligt läkemedel har effekt på zikavirusets förmåga att infektera.

Oro för ny styrning av forskningsanslag

Samverkan som kvalitetsindikator i forskningspropositionen tas emot med skepsis.

Regeringen sågar kritik mot Läkemedelsverket

Riksrevisionens kritik om myndighetens verksamhet vinner inget stöd i regeringskansliet.

Oklarheter kring profylax med Prep

Sedan i somras är Truvada godkänt för förebyggande behandling av hiv. Men i Sverige finns ingen tydlig rekommendation av hur det ska användas

Fokus på samverkan i forskningspropositionen

Totalt 2,8 miljarder kronor anslås till forskning- och innovation de kommande fyra åren. Många av anslagen ställer krav på samverkan.