Nytt försök med medel mot pms

Efter analys av tidigare studieresultat med substansen sepranolon mot svår pms planeras för en ny större klinisk prövning nästa år.

Ingen ökad zikarisk med plasmamedicin

Tillverkningsmetoderna för läkemedel baserade på plasma eller urin är tillräckligt säkra, enligt EMA.

"Fel använda begrepp leder till fel insatser"

Innebörden av läkemedelsrelaterade problem måste vara densamma för alla. Annars riskerar insatser att landa fel, skriver Mikael Hoffmann.

Omstritt läkemedel får ok av FDA

Ett nytt läkemedel för behandling av Duchennes muskeldystrofi har godkänts i USA trots tveksamheter kring den kliniska effekten.

Skärper regler för prövningar

Myndigheter i USA inför nu nya regler som innebär att forskare måste rapportera resultat av alla kliniska prövningar, oavsett resultat.

”Författningen borde fokusera på patientrisk”

Typ av läkemedel och situation bör avgöra vem som har rätt att ge läkemedel, inte den fysiska platsen. Det skriver två kliniska apotekare i ett debattinlägg.

Så satsar regeringen på innovation och forskning

Budgetpropositionen innehåller bland annat ökade anslag för klinisk forskning och life science.

Grönt ljus för ny cancerbehandling

EMAs säkerhetsråd CHMP rekommenderar godkännande av ett nytt läkemedel mot bröstcancer och tio andra läkemedel.

Fick fel läkemedel vid kateterspolning

En svårt sjuk patient fick av misstag fel läkemedel vid spolning av central venkateter och avled senare.

Negativt för studie om RSV-vaccin

Resultat från fas III-studie om vaccin mot respiratoriskt syncytievirus, RSV, når inte effektmålen.

Då bör förebyggande ges till migränpatienter

Om en patient får minst tre migränattacker per månad bör förebyggande behandling övervägas.

"Det är skillnad på preparat och preparat"

I en summerande blogg skriver vår medicinjournalist Micaela Toresson om respekten för läkemedel och dess livsviktiga roll.

Mer om EMA till Sverige "inom kort"

Frågan om en eventuell ansökan om att få EMA till Sverige är i allra högsta grad levande och arbetas med i regeringskansliet.

Hoppas på förslag om digitala lösningar

Att lösa frågan med elektronisk kontakt mellan läkare och farmaceut är viktigt, enligt Åsa Kullgren.

Fördelarna med statinbehandling överväger nackdelarna

Fördelarna med statiner är större och biverkningar mindre än den allmänna uppfattningen. Det menar forskare vid University of Oxford som gjort en stor genomgång av forskningsläget gällande statiner.

Fick för låg dos kortison vid cancerbehandling

Ett barn fick för låg dos kortison i samband med en cancerbehandling.

Nya informationsfilmer om växtbaserade läkemedel

Nya informationsfilmer som ska öka kunskapen om växtbaserade läkemedel har tagits fram av Läkemedelsverket.

Wikström om EMA till Sverige: ”Flera potentiella fördelar"

Gabriel Wikström ser flera potentiella fördelar med att bli värdland för en EU-myndighet som EMA, framkommer av ett svar på en skriftlig fråga.

Vill ha rådgivning som en del i vårdkedjan

Sveriges Apoteksförening lanserar tillsammans med Lif en ny folkbildande tjänst.

Paneldiskussion: ”Viktigt att inte stirra sig blind på en tjänst”

Att få en bättre kontakt mellan apotek och vård är viktigt ur apotekens, vårdens och patientens perspektiv. Det framkom under en paneldiskussion under torsdagen.

Gör kvalitetsregistren tillgängliga för alla

Få av dagens hundratals register är öppna för alla. Det vill Fredrik Hed se en ändring på, skriver han i ett nytt blogginlägg.

Lungtransplanterad patient fick fel vaccin

En lungtransplanterad gavs av misstag levande försvagat vaccin istället för avdödat vaccin.

Brilique in i högkostnadsskyddet

Blodproppshämmaren Brilique som används i kombination med acetylsalicylsyra ingår nu i högkostnadsskyddet.

Behandla inte akut bronkit med antibiotika

Antibiotika förkortade tid med sjukdomskänsla med en halv dag jämfört med placebo, visar metaanalys.

Harriet Wallberg får sluta

Universitetskanslern och tidigare rektor för Karolinska institutet får lämna sin post, meddelades vid en presskonferens under måndagskvällen.

Leijonborg om Macchiarini-fallet: "Det har begåtts allvarliga fel"

UPPDATERAD. KI kommenterar den externa utredningen om vilket ansvar universitetet har i Macchiarini-affären. Utredarna ger universitetet svidande kritik.

Patient fick för lite smärtstillande

Patient fick för lite av sitt ordinarie smärtstillande inför en operation och operation avstyrdes därför.

Avgår som ordförande för Karolinska institutet

Lars Leijonborg lämnar posten som ordförande för KIs styrelse med anledning av Macchiarini.

Upptäckt kan bidra till bättre vaccin

Pneumokockeupptäckt kan bidra till nya bättre vacciner och läkemedel, enligt en ny studie.

Bergström: "Dags att ta mig an en ny utmaning"

Richard Bergström lämnar den europeiska branschföreningen Efpia efter fem år.

Många patienter får ej läkemedel mot gikt

Knappt hälften av alla patienter med gikt i Västra Götaland får läkemedelsbehandling, visar en studie.

"Ingen kedja är starkare än den svagaste länken"

Höjda avgifter för kliniska prövningar är inte rätt väg framåt om Sverige vill utmärka sig som en stark life science-nation, bloggar Karin Meyer.

Känd risk med valproinsyra

Gravida fransyskor kan ha fått bristfällig information om riskerna med valproinsyra. I Sverige har dock både läkare och patienter haft tillräcklig kunskap, menar experter Läkemedelsvärlden.se talat med.

Sjukhusdirektören: "Våra system har fallerat"

Nu bemöter Karolinska sjukhuset skarp kritik man fått i en extern utredning av Macchiarini-affären.

Ögondroppar förbjuds och återkallas

Ögondroppar som används för behandling av torra och trötta ögon återkallas av tillverkaren.

Lägre risk för blödningar med NOAK än warfarin

Risk för blödning vid blodförtunnande behandling är lägre med NOAK jämfört med warfarin.