Hur har tillgängligheten blivit sämre?

PlusSmärtläkaren Leif Molinder skrev brev till Läkemedelsverket och kritiserade den försummade tillgängligheten.
14 mars 2012, klockan 15:15