Redaktionsblogg

För patientens bästa?

16 februari 2010, klockan 13:13
Av: Petra Hedbom

Förra veckan kunde vi läsa ett digert antal artiklar om hur en sjuksköterska
i Staffanstorp hittat ett stort antal KOL-patienter med en enkät. I
både riks- och lokalmedia blåstes nyheten upp där det lyckade projektet
beskrevs i positiva ordalag. Ingenstans stod det att den enkät som
använts kom från läkemedelsföretaget Astrazeneca.

KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, har kommit att bli den nya folksjukdomen. Har du det inte redan är det förmodligen för att du inte vet om det, eller så kommer du att drabbas av det endera dagen. I alla fall om man får tro sensationsartiklar och rapporter. KOL är ett hemskt tillstånd, ingen tvekan om saken, med obehagliga symptom som andnöd, slemhosta och trötthet. WHO spår att KOL kommer att vara den tredje största dödsorsaken 2030 och i Sverige är enligt Läkemedelsverket mellan 400 000 och 700 000 personer drabbade av den inflammatoriska sjukdomen.

Det luriga är att så många kan ha den utan att veta om det. Lika lurigt är att läkemedelsföretag står bakom flera av de kampanjer som syftar till att hitta fler oupptäckta patienter. Ett exempel är Astrazeneca som förser vårdcentraler med en smidig enkät. Enkäten som sjuksköterskan på vårdcentralen i Staffanstorp lät alla besökande patienter över 45 fylla i. Av 277 som svarade visade sig 14, efter vidare utredning, ha KOL. Inte alla, men någon, kan nog tänkas ha fått behandling med Oxos, Pulmicort eller Symbicorte. Preparat som tillverkas av Astrazeneca.

I hela landet pågår sedan ett par år den stora kampanjen Andasut.nu som drivs gemensamt av Hjärt-Lungfonden och Astrazeneca. Genom aktiviteter landet runt är målet att få svenskarna att testa sin lungfunktion och försäkra sig om att de inte i onödan lider av KOL. På hemsidan kan man läsa att var femte person som testade sig 2008 hade nedsatt lungfunktion. Samtidigt har Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer från förra året börjat sätta sig, riktlinjer som rekommenderar underhållsbehandling med antikolinerga preparat redan i tidiga stadier av sjukdomen.

Jag undanhåller ingen en adekvat läkemedelsbehandling men kan inte tycka att det är helt oproblematiskt att företagen bakom produkterna samtidigt ordnar kampanjer som ökar antalet diagnostiserade fall. Och även om sjuksköterskan i Staffanstorp bedyrar att det inte föreligger några krav från företagets sida skaver något. Det är bara att hoppas att de behandlande sjuksköterskorna och läkarna har ett stort sunt förnuft och att de arbetar först och främst för att få de nyupptäckta patienterna att sluta röka.

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

1 Kommentar

i Jönköping där läkemedelskommittén visst samarbetar med Pfizer för att just hitta patienter att behandla med pregabalin. Se sid 4-5 i deras kommittétidning: http://www.lj.se/info_files/infosida26494/forskrivaren_nr_1_2010.pdf